Læge Mohamad Nabih Al-Hayek

Praktiserende Læge
Mohamad Nabih Al-Hayek
Speciallæge i Almen Medicin
Lægeuddannelse fra Københavns Universitet år 2001
Speciallæge uddannelse fra Region Sjælland

Oversigt over alle lægelige beskæftigelser/ ansættelser i alt efter Embedslæge eksamen 2001 fra Københavns Universitet:

 Læge Mohamad Nabih Al-Hayek
 Speciallæge i Almen Medicin
 Tune Sundheds og Lægecenter
 Skolegade 11 Tune 4030
 38 40 35 01
www.tunelægecenter.dk
 ANSÆTTELSER
 01.02.2001-31.12.2001 Værnepligtig læge, Jægersborg kaserne, lægekorpset.
 01.01.2002-31.01.2002 Vikar for læge i Infirmeriet, Jægersborg kaserne.
 01.02.2002-31.07.2002 Turnus; Kirurgisk Enterologisk afdeling, KAS Herlev.
 01.08.2002-31.01.2003 Turnus; Medicinsk Endokrinologisk afdeling, KAS Herlev.
 01.02.2003-31.07.2003 Turnus; Almen Medicin: Galsgaard og Monberg Hvidovre.
 01.09.2003-30.11.2003 Vikarlæge i almen praksis i Norge.
 01.12.2003-30.11.2004 Introduktionsstilling, Gastrokirurgisk sektion Hvidovre hospital.
 01.12.2004-31.05.2005 Vikarlæge i almen praksis i Norge.
 01.06.2005-30.04.2006 Reservelæge Intern Medicinsk og Endokrinologisk KAS Herlev.
 01.05.2006-31.10.2006 Vikarlæge i almen praksis i Norge.
 09.11.2006-30.01.2007 Reservelæge Skadestuen Bispebjerg hospital, Ortopæd Kirurgisk
 01.02.2007-31.07.2007 Introduktionsstilling i almen medicin Region Sjælland, Mørkøv.
 01.08.2007-31.01.2012 Blokstilling i Almen medicin Region Sjælland Sygehus Syd.
 Blokstillingen Som følgende:
 01.02.2007-31.07.2007 Introduktionsstilling i Almen Medicin, Region Sjælland Mørkøv
 01.08.2007-31.01.2008 Almen Praksis, Fase 1, Lægerne på Havnen Nykøbing Falster-
 01.02.2008-31.07.2008 Medicinsk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus.
 01.08.2008-31.01.2009 Kirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital, meritoverført af tidligere
 01.02.2009-31.07.2009 Pædiatrisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus.
 01.08.2009-31.01.2010 Psykiatri Syd, Regions Sjælland, Distrikt Maribo.
 01.02.2010-31.07.2010 Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Næstved Sygehus
 01.08.2010-31.01.2011 Almen Praksis, Fase 2, Lægerne på Havnen, Nykøbing Falster.
 01.02.2011-31.01.2012 Almen Praksis, Fase 3, Lægerne Meyer og Skottfelt, Nakskov.
 UDDANNELSE
 1994-2000 Lægeuddannelsen Panum instituttet Københavns universitet
 Januar 2001 Bestået embedslægeeksamen Cand. Med. Københavns universitet.
 December 2001 Reservelæge uddannelsen i lægekorpset, Forsvaret, værnepligtig læge
 August 2003 Tilladelse til selvstændigt virke som læge.
 KURSER:
 Marts 2007 Vejledning for Introduktions læger.
 Maj 2007 Ledelse, Administration og Samarbejde. LAS I.
 November 2007 Ledelse, Administration og Samarbejde. LAS II.
 December 2010 Forskningstræningskursus i Almen Medicin.
 April 2011 Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse SOL 2 ( LAS III).
 Med venlig hilsen
 Læge Mohamad Al-Hayek
læge logo

 

https://www.facebook.com/tunesundhedsoglaegecenter?ref=hl

 Take a look at my LinkedIn profile:
 Mohamad Hayek Doctor GP
 https://www.linkedin.com/profile/view?id=42651055
 Kons grøn lægekontor